Cieszyński portal sportowy - wedkarstwo

Konkursy
Konkursy ofert

Konkursy ofert

2024

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.238.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 maja 2024 roku

Powołanie komisji konkursowej - Zarządzenie Nr 0050.289.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 maja 2024 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.327.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 czerwca 2024 roku

 

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych, w tym seniorów

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.239.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 maja 2024 roku

Powołanie komisji konkursowej - Zarządzenie Nr 0050.290.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 maja 2024 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.317.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 czerwca 2024 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na 2024 rok z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.649.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 listopada 2023 roku

Powołanie komisji konkursowej - Zarządzenie Nr 0050.716.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 grudnia 2023 roku 

Zmiana składu komisji konkursowej - Zarządzenie Nr 0050.760.2023Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 grudnia 2023 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.784.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2023 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na 2024 rok z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.648.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 listopada 2023 roku

Powołanie komisji konkursowej - Zarządzenie Nr 0050.717.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 grudnia 2023 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.783.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2023 roku

 

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.651.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 listopada 2023 roku

Powołanie komisji konkursowej - Zarządzenie Nr 0050.718.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 grudnia 2023 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.782.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2023 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na 2024 rok z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.650.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 listopada 2023 roku

Powołanie komisji konkursowej - Zarządzenie Nr 0050.719.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 grudnia 2023 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.781.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2023 roku

 

Inne dokumenty związane z konkursami na 2024 rok:

Regulamin otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych - Formularz zgłoszeniowy 

Oświadczenie o sposobie rozliczania podatku VAT

Zestawienie faktur/rachunków

Harmonogram treningów

Harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych i profilaktycznych

Opis rachunku/faktury/innego dokumentu rozliczeniowego


 

2023

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.210.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 kwietnia 2023 roku

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Formularz zgłoszeniowy - Klauzula informacyjna 

Powołanie komisji konkursowej - Zarządzenie Nr 0050.296.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 maja 2023 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.322.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 maja 2023 roku

 

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych, w tym seniorów

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.303.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 maja 2023 roku

Powołanie komisji konkursowej - Zarządzenie Nr 0050.212. 2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 kwietnia 2023 roku

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Formularz zgłoszeniowy - Klauzula informacyjna

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0032.146.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 marca 2023 roku

 

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.601.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 listopada 2022 roku

Powołanie komisji konkursowej - Zarządzenie Nr 0050.667.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 grudnia 2022 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.735.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2022 roku

Instrukcja wypełniania oferty

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2023 rok z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.599.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 listopada 2022 roku

Powołanie komisji konkursowej -  Zarządzenie Nr 0050.665.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 grudnia 2022 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.734.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2022 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2023 rok z zakresu kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.598.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 listopada 2022 roku

Powołanie komisji konkursowej - Zarządzenie Nr 0050.666.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 grudnia 2022 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.736.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2022 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2023 rok z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.600.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 listopada 2022 roku

Powołanie komisji konkursowej - Zarządzenie Nr 0050.668.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 grudnia 2022 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.737.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2022 roku

 

Inne dokumenty związane z konkursami na 2023 rok:

Regulamin otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych - Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Zestawienie faktur/rachunków

Harmonogram treningów

Harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych i profilaktycznych

Opis rachunku/faktury/innego dokumentu rozliczeniowego

 


2022

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.242.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 maja 2022 roku

Zarządzenie nr 0050.316.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.242.2022

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Formularz zgłoszeniowy - Klauzula informacyjna

Powołanie Komisji Konkursowej - Zarządzenie nr 0050.278.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 maja 2022 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.324.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 czerwca 2022 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2022 rok z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.120.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 marca 2022 roku

Instrukcja wypełniania oferty

Nabór na członków komisji konkursowej

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.201.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 kwietnia 2022 roku

 

 

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.596.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 listopada 2021 roku

Instrukcja wypełniania oferty

Powołanie Komisji Kokursowej - Zarządzenie nr 0050.643.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 grudnia 2021 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.20.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 stycznia 2022 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2022 rok z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.593.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 listopada 2021 roku

Powołanie Komisji Kokursowej - Zarządzenie nr 0050.644.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 grudnia 2021 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.19.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 stycznia 2022 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2022 rok z zakresu kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.597.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 listopada 2021 roku

Instrukcja wypełniania oferty

Powołanie Komisji Kokursowej - Zarządzenie nr 0050.642.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 grudnia 2021 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.1.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 stycznia 2022 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2021 rok z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.595.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 listopada 2021 roku

Powołanie Komisji Kokursowej - Zarządzenie nr 0050.641.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 grudnia 2021 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.21.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 stycznia 2022 roku

 

Inne dokumenty związane z konkursami na 2022 rok:

Regulamin otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn

Druk zestawienia rachunków

Wzór opisu faktury/rachunku

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menu