Cieszyński portal sportowy - wedkarstwo

Konkursy
Konkursy ofert

Konkursy ofert

2023

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.210.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 kwietnia 2023 roku

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Formularz zgłoszeniowy - Klauzula informacyjna 

Powołanie komisji konkursowej - Zarządzenie Nr 0050.296.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 maja 2023 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.322.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 maja 2023 roku

 

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych, w tym seniorów

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.303.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 maja 2023 roku

Powołanie komisji konkursowej - Zarządzenie Nr 0050.212. 2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 kwietnia 2023 roku

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Formularz zgłoszeniowy - Klauzula informacyjna

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0032.146.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 marca 2023 roku

 

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.601.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 listopada 2022 roku

Powołanie komisji konkursowej - Zarządzenie Nr 0050.667.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 grudnia 2022 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.735.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2022 roku

Instrukcja wypełniania oferty

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2023 rok z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.599.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 listopada 2022 roku

Powołanie komisji konkursowej -  Zarządzenie Nr 0050.665.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 grudnia 2022 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.734.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2022 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2023 rok z zakresu kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.598.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 listopada 2022 roku

Powołanie komisji konkursowej - Zarządzenie Nr 0050.666.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 grudnia 2022 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.736.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2022 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2023 rok z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.600.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 listopada 2022 roku

Powołanie komisji konkursowej - Zarządzenie Nr 0050.668.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 grudnia 2022 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.737.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2022 roku

 

Inne dokumenty związane z konkursami na 2023 rok:

Regulamin otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych - Formularz zgłoszeniowy (pdf)

 

 

2022

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.242.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 maja 2022 roku

Zarządzenie nr 0050.316.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.242.2022

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Formularz zgłoszeniowy - Klauzula informacyjna

Powołanie Komisji Konkursowej - Zarządzenie nr 0050.278.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 maja 2022 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.324.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 czerwca 2022 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2022 rok z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.120.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 marca 2022 roku

Instrukcja wypełniania oferty

Nabór na członków komisji konkursowej

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.201.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 kwietnia 2022 roku

 

 

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.596.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 listopada 2021 roku

Instrukcja wypełniania oferty

Powołanie Komisji Kokursowej - Zarządzenie nr 0050.643.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 grudnia 2021 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.20.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 stycznia 2022 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2022 rok z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.593.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 listopada 2021 roku

Powołanie Komisji Kokursowej - Zarządzenie nr 0050.644.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 grudnia 2021 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.19.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 stycznia 2022 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2022 rok z zakresu kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.597.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 listopada 2021 roku

Instrukcja wypełniania oferty

Powołanie Komisji Kokursowej - Zarządzenie nr 0050.642.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 grudnia 2021 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.1.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 stycznia 2022 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2021 rok z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.595.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 listopada 2021 roku

Powołanie Komisji Kokursowej - Zarządzenie nr 0050.641.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 grudnia 2021 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.21.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 stycznia 2022 roku

 

Inne dokumenty związane z konkursami na 2022 rok:

Regulamin otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn

Druk zestawienia rachunków

Wzór opisu faktury/rachunku

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych

 

 

 

2021 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2021 rok z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.230.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Instrukcja wypełniania oferty

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.313.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 czerwca 2021 roku 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2021 rok z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.547.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 października 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.9.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2021 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2021 rok z zakresu kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.548.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 października 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.8.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2021 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2021 rok z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 549.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 października 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.7.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2021 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2021 rok z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Zmiana Zarządzenia - Zarządzenie 0050.583.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2020 roku

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.550.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 października 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.685.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2020 roku

 

Regulamin otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn

Nabór na członków komisji konkursowej

Druk zestawienia rachunków

 

2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych w okresie wakacji letnich 2020

Ogłoszenie konkursuZarządzenie Nr 0050.216.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 maja 2020 roku

Nabór na członków komisji konkursowej

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.272.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 czerwca 2020 roku 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2020 rok z zakresu kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.776.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku

Rostrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 stycznia 2020 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2020 rok z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.779.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 stycznia 2020 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2020 rok z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.778.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 stycznia 2020 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2020 rok z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.777.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 stycznia 2020 roku

 

Regulamin otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2020

Nabór na członków komisji konkursowych

 

2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gmny Cieszyn w okresie wakacji letnich

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.136.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 lutego 2019 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.761.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.932.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 grudnia 2018 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu kultury fizycznej – organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.760.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku

Zmiana ogłoszenia konkursowego - Zarządzenie nr 0050.934.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 grudnia 2018 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.1.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2019 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.759.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku

Zmiana ogłoszenia konkursowego - Zarządzenie nr 0050.933.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 grudnia 2018 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.2.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2019 roku

 

Regulamin otwartych konkursów ofert na rok 2019

 

2018

Otwarty konkurs ofert na realizaję zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt.

Zarządzenie Nr 0050.453.2018

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.453.2018 - ogłoszenie konkursowe

Otwarty konkurs ofert na realizaję zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w okresie wakacji letnich w ramach "Bezpiecznej Akcji Lato". 

Zarządzenie Nr 0050.306.2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizaję zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w okresie wakacji letnich w ramach "Bezpiecznej Akcji Lato". 

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Regulamin otwartych konkursów ofert

Załącznik do regulaminu otwartych konkursów ofert

Zaktualizowany opis działań i harmonogram

Zaktualizowany kosztorys

menu